Đài quan sát Lover's Leap tại Jamaica

Jamaica, GPS: 17.869,-77.6603

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: điểm quan sát Lover's Leap tại địa chỉ: Jamaica / 68382 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến điểm quan sát Lover's Leap hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Jamaica, Bluefields, village

Jamaica, Montego Bay

Jamaica, Alligator Pond

Jamaica, Discovery Bay

Jamaica, Black River