Đài quan sát Mamdzishkha tại Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Gagra

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Gagra, GPS: 43.3043,40.3348

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: điểm quan sát Mamdzishkha tại địa chỉ: Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Gagra / 68382 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến điểm quan sát Mamdzishkha hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, đền, lâu đài, đài tưởng niệm, tượng đài, thắng cảnh, bảo tàng, miếu thờ bên đường or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Gagra

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Gagra

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Gagra

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Gagra

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Gagra

Gruzia, Autonomous Republic of Abkhazia, Gagra