Đài quan sát Ovoo tại Mông Cổ, Töv, Erdenesant

Mông Cổ, Töv, Erdenesant, GPS: 47.3791,104.5022

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: điểm quan sát Ovoo tại địa chỉ: Mông Cổ, Töv, Erdenesant / 68382 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến điểm quan sát Ovoo hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Mông Cổ, Töv, Lun

Mông Cổ, Bulgan, Rashaant

Mông Cổ, Töv, Lun

Mông Cổ, Bulgan, Rashaant

Mông Cổ, Töv, Erdenesant