Đài quan sát Paljaspää tại Phần Lan

Phần Lan, GPS: 62.1197,25.7766

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: điểm quan sát Paljaspää tại địa chỉ: Phần Lan / 68382 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến điểm quan sát Paljaspää hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Phần Lan

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Phần Lan

Phần Lan, Western Finland, Jyväskylä

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Phần Lan, Western Finland, Jyväskylä

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Phần Lan, Western Finland, Jyväskylä, Seminaarinkatu, 15

Điện thoại: +358 40 527 2802

Website: https://fi.wikipedia.org/

Hỗ trợ xe lăn: No

Phần Lan, Western Finland, Äijälä, village

Hỗ trợ xe lăn: Yes