Đài quan sát parking tại Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Kichevo

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Kichevo, GPS: 41.5083,20.9547

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: điểm quan sát parking tại địa chỉ: Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Kichevo / 68382 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến điểm quan sát parking hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Makedonski Brod

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Gostivar

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Chegrane, village

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Nikiforovo, village

Cộng hòa Macedonia, Pelagonia Region, Krushevo

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Chegrane, village