Đài quan sát 十三目仔窯看火車 tại Đài Loan, Cao Hùng, Gongguan, village

Đài Loan, Cao Hùng, Gongguan, village, GPS: 23.8275,120.7712

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: điểm quan sát 十三目仔窯看火車 tại địa chỉ: Đài Loan, Cao Hùng, Gongguan, village / 68382 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến điểm quan sát 十三目仔窯看火車 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: đền, nhà thờ, giáo đường do thái, nhà thờ hồi giáo, lâu đài, tượng đài, đài tưởng niệm, thắng cảnh, miếu thờ bên đường, bảo tàng or lăng mộ\

Địa điểm lân cận

Đài Loan, Lộc Cốc

Đài Loan

Đài Loan

Đài Loan

Đài Loan, Thảo Đồn

Hỗ trợ xe lăn: No