Đài quan sát Spirt bal Buram tại Mông Cổ, Selenge, Züünkharaa

Mông Cổ, Selenge, Züünkharaa, GPS: 48.8536,106.4733

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: điểm quan sát Spirt bal Buram tại địa chỉ: Mông Cổ, Selenge, Züünkharaa / 68382 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến điểm quan sát Spirt bal Buram hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Mông Cổ, Selenge, Züünkharaa

Mông Cổ, Darkhan-Uul, Darkhan

Mông Cổ, Дархан-Уул - Сэлэнгэ аймгийн хил, Darkhan

Mông Cổ, Darkhan-Uul, Darkhan

Mông Cổ, Darkhan-Uul, Khongor

Mông Cổ, Darkhan-Uul, Darkhan