Đài quan sát Sungei Palas Boh Plantation Viewpoint tại Malaysia, Pahang, Jalan Gunung Brinchang

Malaysia, Pahang, Jalan Gunung Brinchang, GPS: 4.5164,101.4161

Giờ mở cửa: Tu-Su 09:00-16:30

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: điểm quan sát Sungei Palas Boh Plantation Viewpoint tại địa chỉ: Malaysia, Pahang, Jalan Gunung Brinchang / 68382 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến điểm quan sát Sungei Palas Boh Plantation Viewpoint hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thắng cảnh ví dụ như các thư mục địa điểm này: nhà thờ, lăng mộ, thắng cảnh, lâu đài, đền, đài tưởng niệm, miếu thờ bên đường, giáo đường do thái, tượng đài, bảo tàng or nhà thờ hồi giáo\

Địa điểm lân cận

Malaysia, Pahang, Jalan Gunung Brinchang

Malaysia, Pahang, Jalan Gunung Brinchang

Malaysia, Pahang, Jalan Gunung Brinchang

Malaysia, Pahang, Jalan Gunung Brinchang

Malaysia, Pahang, Jalan Gunung Brinchang

Malaysia, Pahang, Jalan Gunung Brinchang