Hàng rửa xe Автомойка tại Kazakhstan, Astana

Kazakhstan, Astana, GPS: 51.2012,71.3879

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: rửa xe Автомойка tại địa chỉ: Kazakhstan, Astana / 28671 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến rửa xe Автомойка hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục kinh doanh ví dụ như các thư mục địa điểm này: văn phòng công ty, văn phòng luật sư, cửa hàng ô tô, phụ tùng ô tô, sửa lốp, giặt khô, cửa hàng tóc, giặt là or cửa hàng mắt kính\

Địa điểm lân cận

Kazakhstan, Astana, Promnitzer Strasse, 2/1

Điện thoại: +77012754833

Giờ mở cửa: 24/7

Kazakhstan, Astana, Hofgener Dorfstrasse, 52Б

Điện thoại: +7 (7172) 56-62-14, +7 (778) 190-90-90

Website: http://www.automoika24.kz, vk.com/

Giờ mở cửa: 24/7

Kazakhstan, Astana, ulitsa Ornek, 2/1

Điện thoại: +77012754833

Giờ mở cửa: 24/7

Kazakhstan, Astana, ulitsa Oizhailau, 1а

Kazakhstan, Astana, ulitsa Kuliash Baiseitovoi, 46/1

Kazakhstan, Astana, ulitsa Myrzhakypa Dulatova, 52Б

Điện thoại: +7 (7172) 56-62-14, +7 (778) 190-90-90

Website: http://www.automoika24.kz

Giờ mở cửa: 24/7