Hàng rửa xe Best tại Thụy Sĩ, Zürich, Hardstrasse, 243

Thụy Sĩ, Zürich, Hardstrasse, 243, GPS: 47.388,8.519

Điện thoại: +41 44 446 30 10

Website: http://www.carwash.ch

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-18:30; Sa 08:00-16:30

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: rửa xe Best tại địa chỉ: Thụy Sĩ, Zürich, Hardstrasse, 243 / 28671 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến rửa xe Best hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục kinh doanh ví dụ như các thư mục địa điểm này: văn phòng luật sư, phụ tùng ô tô, văn phòng công ty, sửa lốp, cửa hàng ô tô, giặt là, cửa hàng mắt kính, giặt khô or cửa hàng tóc\

Địa điểm lân cận

Thụy Sĩ, Zürich, Sihlquai, 41

Điện thoại: +41 44 272 24 42

Website: http://autop.ch

Giờ mở cửa: 07:00-19:00; Sa 07:00-18:00; Su off

Thụy Sĩ, Zürich, Schwandenwiesen, 29

Thụy Sĩ, Zürich, Oleanderstrasse, 1

Website: https://www.softcarwash.ch/

Giờ mở cửa: Mar-Oct Mo-Fr 08:30-19:00; Mar-Oct Sa 08:30-18:00; Nov-Feb Mo-Fr 08:30-18:00; Nov-Feb Sa 08:30-17:30

Thụy Sĩ, Zürich, Oleanderstrasse, 1

Website: https://www.softcarwash.ch/

Giờ mở cửa: Mo-Su 06:00-22:00

Thụy Sĩ, Zürich, Hohlstrasse, 424

Điện thoại: +41 44 492 43 43

Website: http://autop.ch/

Giờ mở cửa: 24/7

Thụy Sĩ, Zürich, Birmensdorferstrasse, 281