Hàng rửa xe trong thành phố Jalal-Abad, Kyrgyzstan

2 đối tượng
bộ lọc

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Jalal-Abad

Điện thoại: +996778960000

Giờ mở cửa: 24/7

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Region, Jalal-Abad

Bạn có đang cần rửa xe gấp? Bạn có cần vệ sinh toàn bộ nội thất cho xe? Bạn có quan tâm đến rửa xe không tiếp xúc, hay muốn ngoại thất xe được bôi xi và đánh bóng? Trong phần này, chúng tôi đã thu thập thông tin về tất cả các hàng rửa xe tại tại Jalal-Abad (Jalal-Abad Region), Kyrgyzstan và trên thế giới.\