Hàng rửa xe trong thành phố Ashgabat, Turkmenistan

22 đối tượng
bộ lọc

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat

Turkmenistan, Ashgabat

Turkmenistan, Ashgabat

Turkmenistan, Ashgabat

Điện thoại: +99363793033

Giờ mở cửa: Mo-Su 10:00-22:00

Turkmenistan, Ashgabat

Điện thoại: 99363224481

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:00-22:00

Turkmenistan, Ashgabat

Turkmenistan, Ashgabat

Turkmenistan, Ashgabat, Tajir (DOSAAF) gecelgesi, 4/1

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:00-22:00

Turkmenistan, Ashgabat

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat, Tajir (DOSAAF) gecelgesi, 4/1

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:00-22:00

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat

Turkmenistan, Ashgabat

Turkmenistan, Ashgabat

Turkmenistan, Ashgabat

Turkmenistan, Ashgabat

Turkmenistan, Ashgabat

Bạn có đang cần rửa xe gấp? Bạn có cần vệ sinh toàn bộ nội thất cho xe? Bạn có quan tâm đến rửa xe không tiếp xúc, hay muốn ngoại thất xe được bôi xi và đánh bóng? Trong phần này, chúng tôi đã thu thập thông tin về tất cả các hàng rửa xe tại tại Ashgabat, Turkmenistan và trên thế giới.\