Hàng rửa xe Soft Car Wash Oerlikon tại Thụy Sĩ, Zürich, Oleanderstrasse, 1

Thụy Sĩ, Zürich, Oleanderstrasse, 1, GPS: 47.4101,8.5396

Website: https://www.softcarwash.ch/

Giờ mở cửa: Mar-Oct Mo-Fr 08:30-19:00; Mar-Oct Sa 08:30-18:00; Nov-Feb Mo-Fr 08:30-18:00; Nov-Feb Sa 08:30-17:30

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: rửa xe Soft Car Wash Oerlikon tại địa chỉ: Thụy Sĩ, Zürich, Oleanderstrasse, 1 / 28671 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến rửa xe Soft Car Wash Oerlikon hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục kinh doanh ví dụ như các thư mục địa điểm này: phụ tùng ô tô, giặt khô, cửa hàng tóc, cửa hàng ô tô, văn phòng luật sư, văn phòng công ty, giặt là, sửa lốp or cửa hàng mắt kính\

Địa điểm lân cận

Thụy Sĩ, Zürich, Hardstrasse, 243

Điện thoại: +41 44 446 30 10

Website: http://www.carwash.ch

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-18:30; Sa 08:00-16:30

Thụy Sĩ, Zürich, Luegislandstrasse, 105

Thụy Sĩ, Zürich, Schwandenwiesen, 29

Thụy Sĩ, Zürich, Oleanderstrasse, 1

Website: https://www.softcarwash.ch/

Giờ mở cửa: Mo-Su 06:00-22:00

Thụy Sĩ, Zürich, Wallisellen, Ueberlandstrasse, 231

Giờ mở cửa: 24/7

Thụy Sĩ, Zürich, Wallisellen, Spoldzielczosci, 231

Giờ mở cửa: 24/7