Công ty "Karabakh Telecom" HQ tại Azerbaijan, Askeran District, Khankendy, Վ. Մամիկոնյան փող, 23

Azerbaijan, Askeran District, Khankendy, Վ. Մամիկոնյան փող, 23, GPS: 39.8147,46.7527

Điện thoại: +374 47 97 97 02

Website: http://www.kt.am

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-18:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: văn phòng công ty "Karabakh Telecom" HQ tại địa chỉ: Azerbaijan, Askeran District, Khankendy, Վ. Մամիկոնյան փող, 23 / 87390 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến văn phòng công ty "Karabakh Telecom" HQ hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục kinh doanh ví dụ như các thư mục địa điểm này: rửa xe, văn phòng luật sư, phụ tùng ô tô, sửa lốp, cửa hàng ô tô, giặt là, cửa hàng mắt kính, giặt khô or cửa hàng tóc\

Objects nearby

Azerbaijan, Askeran District, Khankendy, Nelson Stepanyan street, 14

Azerbaijan, Askeran District, Khankendy, Տիգրան Մեծի նրք, 28

Azerbaijan, Askeran District, Khankendy

Azerbaijan, Askeran District, Khankendy

Azerbaijan, Askeran District, Khankendy, Սասունցի Դավթի փողոց, 64

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-18:00

Azerbaijan, Askeran District, Khankendy, Մեսրոպ Մաշտոցի պողոտա, 4

Điện thoại: +374 97 77 79 76

Giờ mở cửa: 24/7