Đại lý ô tô Shitje Makinash tại Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër, GPS: 42.0838,19.5299

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Su 06:00-21:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: cửa hàng ô tô Shitje Makinash tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shkodër / 87471 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến cửa hàng ô tô Shitje Makinash hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục kinh doanh ví dụ như các thư mục địa điểm này: rửa xe, văn phòng luật sư, phụ tùng ô tô, văn phòng công ty, sửa lốp, giặt là, cửa hàng mắt kính, giặt khô or cửa hàng tóc\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-16:00

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Bërdicë e Sipërme, village

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Bërdicë e Sipërme, village

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-18:00

Albania, Northern Albania, Bërdicë e Sipërme, village

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-18:00

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: No