Cửa hàng giặt khô Dry Cleaners tại Síp, Strovolos

Síp, Strovolos, GPS: 35.1197,33.3767

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: giặt khô Dry Cleaners tại địa chỉ: Síp, Strovolos / 15453 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến giặt khô Dry Cleaners hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục kinh doanh ví dụ như các thư mục địa điểm này: rửa xe, văn phòng công ty, văn phòng luật sư, cửa hàng ô tô, phụ tùng ô tô, sửa lốp, cửa hàng tóc, giặt là or cửa hàng mắt kính\

Địa điểm lân cận

Síp, Nicosia

Síp, Strovolos

Síp, Nicosia

Síp, Nicosia, John Kennedy Avenue, 39

Giờ mở cửa: Mo-Sa 08:00-18:00