Cửa hàng giặt khô Dry cleaning tại Síp, Paralimni

Síp, Paralimni, GPS: 35.0413,33.9779

Điện thoại: +3577000999

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: giặt khô Dry cleaning tại địa chỉ: Síp, Paralimni / 15453 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến giặt khô Dry cleaning hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục kinh doanh ví dụ như các thư mục địa điểm này: rửa xe, văn phòng luật sư, phụ tùng ô tô, văn phòng công ty, sửa lốp, cửa hàng ô tô, giặt là, cửa hàng mắt kính or cửa hàng tóc\

Địa điểm lân cận

Síp, Dromolaxia, village

Síp, Strovolos

Síp, Larnaca

Síp, Larnaca