Cửa hàng giặt khô Lana Dry Cleaners tại Namibia, Khomas, Windhoek

Namibia, Khomas, Windhoek, GPS: -22.5687,17.0838

Điện thoại: 061 235751

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-17:00; Sa-Su 08:00-13:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: giặt khô Lana Dry Cleaners tại địa chỉ: Namibia, Khomas, Windhoek / 15453 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến giặt khô Lana Dry Cleaners hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục kinh doanh ví dụ như các thư mục địa điểm này: phụ tùng ô tô, rửa xe, cửa hàng tóc, cửa hàng ô tô, văn phòng luật sư, văn phòng công ty, giặt là, sửa lốp or cửa hàng mắt kính\

Địa điểm lân cận

Namibia, Khomas, Windhoek

Điện thoại: 061 223932

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-17:00; Sa-Su 08:00-13:00

Namibia, Khomas, Windhoek

Điện thoại: 061 255865

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-17:00; Sa-Su 08:00-13:00

Namibia, Khomas, Windhoek

Điện thoại: 061 238869

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-17:00; Sa-Su 08:00-13:00

Namibia, Khomas, Windhoek

Namibia, Khomas, Windhoek, Nickel St, 21/50

Điện thoại: 0811278363

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:30-16:30