Cửa hàng giặt khô Selwadi tại Palestinian Territories, Deir Dibwan, village

Palestinian Territories, Deir Dibwan, village, GPS: 31.9104,35.267

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: giặt khô Selwadi tại địa chỉ: Palestinian Territories, Deir Dibwan, village / 15453 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến giặt khô Selwadi hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục kinh doanh ví dụ như các thư mục địa điểm này: rửa xe, văn phòng công ty, văn phòng luật sư, cửa hàng ô tô, phụ tùng ô tô, sửa lốp, cửa hàng tóc, giặt là or cửa hàng mắt kính\

Địa điểm lân cận

Palestinian Territories, Area A, Albireh

Palestinian Territories, Beitin, village

Palestinian Territories, Area A, Ramallah

Palestinian Territories, Area A, Albireh

Palestinian Territories, Deir Dibwan, village

Palestinian Territories, Area A, Ramallah

Điện thoại: 022951327

Giờ mở cửa: Sa-Th 08:00-20:00