Cửa hàng giặt khô VIP Dry Cleaners tại Síp

Síp, GPS: 35.1662,33.369

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: giặt khô VIP Dry Cleaners tại địa chỉ: Síp / 15453 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến giặt khô VIP Dry Cleaners hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục kinh doanh ví dụ như các thư mục địa điểm này: rửa xe, văn phòng luật sư, phụ tùng ô tô, văn phòng công ty, sửa lốp, cửa hàng ô tô, giặt là, cửa hàng mắt kính or cửa hàng tóc\

Địa điểm lân cận

Síp, Nicosia

Síp, Nicosia

Síp, Nicosia

Síp, Nicosia, John Kennedy Avenue, 39

Giờ mở cửa: Mo-Sa 08:00-18:00