Cửa hàng làm tóc Berber tại Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga 28 Nentori, 8

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga 28 Nentori, 8, GPS: 42.066,19.513

Wi-Fi: wlan

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-20:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: cửa hàng tóc Berber tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga 28 Nentori, 8 / 148813 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến cửa hàng tóc Berber hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục kinh doanh ví dụ như các thư mục địa điểm này: rửa xe, văn phòng công ty, văn phòng luật sư, cửa hàng ô tô, phụ tùng ô tô, sửa lốp, giặt khô, giặt là or cửa hàng mắt kính\

Địa điểm lân cận

Albania, Bulevardi Skënderbeu, 10

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-20:00

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-20:00

Albania, Northern Albania, Shkodër

Điện thoại: +35567230 8866

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-21:00

Albania, Northern Albania, Shkodër, Bulevardi Skenderbeu, 8

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Bulevardi Skenderbeu, 10

Hỗ trợ xe lăn: Limited