Cửa hàng làm tóc International Hair Cut tại Campuchia, Phnom Penh, Nam Vang

Campuchia, Phnom Penh, Nam Vang, GPS: 11.5692,104.9198

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: cửa hàng tóc International Hair Cut tại địa chỉ: Campuchia, Phnom Penh, Nam Vang / 148809 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến cửa hàng tóc International Hair Cut hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục kinh doanh ví dụ như các thư mục địa điểm này: rửa xe, văn phòng luật sư, phụ tùng ô tô, văn phòng công ty, sửa lốp, cửa hàng ô tô, giặt là, cửa hàng mắt kính or giặt khô\

Địa điểm lân cận

Campuchia, Phnom Penh, Nam Vang

Campuchia, Phnom Penh, Quận Prampi Makara

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Boeng Prolit, village

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-20:00

Campuchia, Phnom Penh, Nam Vang

Campuchia, Phnom Penh, Nam Vang

Điện thoại: +855 012 590 655

Website: https://tokyobarbershop.com

Giờ mở cửa: opening hours=Mo-Su 09:00-21:00

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Boeng Prolit, village

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-20:00