Cửa hàng giặt Hy Lạp

64 đối tượng
bộ lọc

Hy Lạp, Attica, Athena, Menandrou, 54

Website: http://easywashstores.gr

Giờ mở cửa: 08:00-22:00

Hy Lạp, Aegean, Lindos

Giờ mở cửa: 24/7

Hy Lạp, Attica, Athena, Buzantiou, 22

Hy Lạp, Aegean, Faliraki, village

Hy Lạp, Attica, Athena, Erakleiou, 349

Hy Lạp, Aegean, Ródos, Hy Lạp

Hy Lạp, Crete, Rethymno

Điện thoại: +30 2831 10 4444

Hy Lạp, Crete, Chania

Hy Lạp, Crete, Rethymno

Hy Lạp, Aegean, Afantou

Bạn không có thời gian giặt là quần áo của mình, hay có một vết bẩn trên chiếc váy và bạn không biết tẩy nó như thế nào? Chúng tôi có giải pháp tốt nhất: một danh mục toàn diện các cửa hàng giặt tại tại Hy Lạp. Khi bạn có thể tìm được một cửa hàng giặt, bạn sẽ không còn phải lo về quần áo sạch kể cả khi đang đi du lịch.\