Cửa hàng giặt Jamaica

7 đối tượng
bộ lọc

Jamaica

Jamaica, Bog Walk

Jamaica, Treasure Beach, village

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:30-17:00;Su 10:00-17:00

Jamaica, Kingston, Lady Musgrave Road, 1

Jamaica, Font Hill

Jamaica, Kingston, Lyndhurst Road, 64

Jamaica, Kingston

Bạn không có thời gian giặt là quần áo của mình, hay có một vết bẩn trên chiếc váy và bạn không biết tẩy nó như thế nào? Chúng tôi có giải pháp tốt nhất: một danh mục toàn diện các cửa hàng giặt tại tại Jamaica. Khi bạn có thể tìm được một cửa hàng giặt, bạn sẽ không còn phải lo về quần áo sạch kể cả khi đang đi du lịch.\