Cửa hàng giặt Algérie

21 đối tượng
bộ lọc

Algérie, Algiers, Djasr Kasentina

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:00-18:00

Algérie, Algiers, Djasr Kasentina

Algérie, Bordj Bou Arreridj‎, Bordj Bou Arreridj

Bạn không có thời gian giặt là quần áo của mình, hay có một vết bẩn trên chiếc váy và bạn không biết tẩy nó như thế nào? Chúng tôi có giải pháp tốt nhất: một danh mục toàn diện các cửa hàng giặt tại tại Algérie. Khi bạn có thể tìm được một cửa hàng giặt, bạn sẽ không còn phải lo về quần áo sạch kể cả khi đang đi du lịch.\