Cửa hàng giặt Hà Lan

130 đối tượng
bộ lọc

Hà Lan, Groningen

Hà Lan, North Holland, Amsterdam

Hà Lan, Utrecht, Amsterdamsestraatweg, 84

Hà Lan, Zeeland, Oostburg, village

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: 24/7

Hà Lan, South Holland, Rotterdam, Prinsenplein, 54

Hà Lan, North Holland, Amsterdam, Haarlemmerstraat, 45

Hà Lan, Limburg, Roermond, Daalakkerweg, 10B

Hà Lan, South Holland, Delft, Van Schuijlenburchstraat, 66

Điện thoại: +31 15 21 31 802

Website: http://www.stomerijdewittetulp.nl

Giờ mở cửa: Tu-Fr 09:00-17:30; Sa 09:00-16:00

Hà Lan, Groningen, Siersteenlaan, 442

Hà Lan, North Holland, Haarlem

Hà Lan, Gelderland, Nijmegen, Sint Jacobslaan, 430

Điện thoại: +31243551076

Website: http://www.karreman-wasserij.nl

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-18:00; Sa 08:00-13:00

Hà Lan, Zeeland, Vlissingen

Hà Lan, Limburg, Maastricht

Hà Lan, South Holland, Delft, Nieuwe Langendijk, 8

Hà Lan, North Holland, Amsterdam, Pretoriusstraat, 49

Hà Lan, South Holland, Leiden

Hà Lan, North Holland, Amsterdam

Hà Lan, Groningen

Bạn không có thời gian giặt là quần áo của mình, hay có một vết bẩn trên chiếc váy và bạn không biết tẩy nó như thế nào? Chúng tôi có giải pháp tốt nhất: một danh mục toàn diện các cửa hàng giặt tại tại Hà Lan. Khi bạn có thể tìm được một cửa hàng giặt, bạn sẽ không còn phải lo về quần áo sạch kể cả khi đang đi du lịch.\