Cửa hàng giặt Lào

17 đối tượng
bộ lọc

Lào, Xiêng Khoảng, Phôn Xa Vẳn

Lào, Luangprabang, Luổng Phạ Bang

Lào, Luangprabang, Choumkhong, village

Lào, Vientiane Prefecture, Mixay, village

Điện thoại: +856 21 214343

Lào, Vientiane Prefecture, Viêng Chăn

Lào, Vientiane Prefecture, Sokpaluang, village

Điện thoại: +856 20 77723344

Lào, Vientiane Prefecture, Mixay, village

Lào, Luangprabang, Luổng Phạ Bang

Lào, Vientiane Prefecture, Viêng Chăn

Điện thoại: +856 20 55882422

Giờ mở cửa: 24/7

Lào, Vientiane Prefecture, Watchan, village

Lào, Luangnamtha, Luang Namtha

Điện thoại: 020 2991538

Lào, Vientiane Prefecture, Watchan, village

Lào, Luangprabang, Pakham, village

Lào, Vientiane Prefecture, Mixay, village

Lào, Vientiane Prefecture, Sokpaluang, village

Điện thoại: 021351286

Giờ mở cửa: Mo-Su 07:00-18:00

Lào, Luangprabang, Pakham, village

Lào, Vientiane Prefecture, Mixay, village

Điện thoại: +856 21 214369

Bạn không có thời gian giặt là quần áo của mình, hay có một vết bẩn trên chiếc váy và bạn không biết tẩy nó như thế nào? Chúng tôi có giải pháp tốt nhất: một danh mục toàn diện các cửa hàng giặt tại tại Lào. Khi bạn có thể tìm được một cửa hàng giặt, bạn sẽ không còn phải lo về quần áo sạch kể cả khi đang đi du lịch.\