Cửa hàng giặt Đài Loan

166 đối tượng
bộ lọc

Đài Loan, Hoa Liên

Đài Loan, Taichung, Pingtian Village, village

Đài Loan, Hoa Liên

Đài Loan, Nghi Lan

Đài Loan, Phố Lí

Đài Loan, Huyện Đài Đông

Đài Loan, Đài Bắc, Jing Hua Jie , 98

Đài Loan, Taichung, 上石里, village

Đài Loan, Đài Bắc

Điện thoại: 02-2552-3715

Đài Loan, Cao Hùng

Đài Loan, Tân Bắc

Giờ mở cửa: 24/7

Đài Loan

Đài Loan, 太平路150巷, 12

Đài Loan, Tân Bắc, Huanziyuan, village

Giờ mở cửa: 24h全年無休

Đài Loan

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Đài Loan, Đài Bắc, Spichrzowa, 1

Điện thoại: +866 2 2312 2823

Đài Loan, Tân Bắc, Yan Ping Nan Lu 179Xiang , 1

Điện thoại: +866 2 2312 2823

Đài Loan, Cao Hùng

Bạn không có thời gian giặt là quần áo của mình, hay có một vết bẩn trên chiếc váy và bạn không biết tẩy nó như thế nào? Chúng tôi có giải pháp tốt nhất: một danh mục toàn diện các cửa hàng giặt tại tại Đài Loan. Khi bạn có thể tìm được một cửa hàng giặt, bạn sẽ không còn phải lo về quần áo sạch kể cả khi đang đi du lịch.\