Cửa hàng giặt Drop-OFF tại Afghanistan, Balkh, Mazar-i-Sharif

Afghanistan, Balkh, Mazar-i-Sharif, GPS: 36.7052,67.2328

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: giặt là Drop-OFF tại địa chỉ: Afghanistan, Balkh, Mazar-i-Sharif / 17559 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến giặt là Drop-OFF hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục kinh doanh ví dụ như các thư mục địa điểm này: rửa xe, văn phòng công ty, văn phòng luật sư, cửa hàng ô tô, phụ tùng ô tô, sửa lốp, giặt khô, cửa hàng tóc or cửa hàng mắt kính\

Objects nearby

Afghanistan, Balkh, Mazar-i-Sharif