Cửa hàng giặt Alqasr dry clean tại Palestinian Territories, Area A, Tulkarm

Palestinian Territories, Area A, Tulkarm, GPS: 32.3069,35.0258

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: giặt là Alqasr dry clean tại địa chỉ: Palestinian Territories, Area A, Tulkarm / 18017 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến giặt là Alqasr dry clean hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục kinh doanh ví dụ như các thư mục địa điểm này: rửa xe, văn phòng luật sư, phụ tùng ô tô, văn phòng công ty, sửa lốp, cửa hàng ô tô, cửa hàng mắt kính, giặt khô or cửa hàng tóc\

Địa điểm lân cận

Palestinian Territories, Area A, Tulkarm

Israel, Center District, Petah Tikva, yhvsh` shtmppr, 20

Israel, Center District, Petah Tikva, yhvsh` shtmppr, 73

Israel, Tel Aviv District, Herzliya, mshkyt, 15

Điện thoại: +97299578736

Website: http://www.cleanershp.co.il

Israel, Center District, Petah Tikva

Israel, Center District, Petah Tikva, vyngyyt, 19