Cửa hàng giặt Kvasim Bamoshava tại Israel, Haifa District, Zichron Ya'akov, khvkhyt, 16

Israel, Haifa District, Zichron Ya'akov, khvkhyt, 16, GPS: 32.5671,34.9636

Giờ mở cửa: Su-Th 07:00-19:00;Fr 07:00-13:30

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: giặt là Kvasim Bamoshava tại địa chỉ: Israel, Haifa District, Zichron Ya'akov, khvkhyt, 16 / 18016 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến giặt là Kvasim Bamoshava hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục kinh doanh ví dụ như các thư mục địa điểm này: rửa xe, văn phòng luật sư, phụ tùng ô tô, văn phòng công ty, sửa lốp, cửa hàng ô tô, cửa hàng mắt kính, giặt khô or cửa hàng tóc\

Địa điểm lân cận

Israel, Haifa District, Haifa, hkhlvts, 45

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: Mo-Th,Su 09:00-22:00;Fr 08:00-16:00;PH closed

Palestinian Territories, Area A, Tulkarm

Palestinian Territories, Area A, Tulkarm

Israel, Haifa District, Zichron Ya'akov

Israel, Haifa District, Zichron Ya'akov, hmyysdym, 51

Israel, Haifa District, Haifa, msdh, 21