Cửa hàng giặt Pick-UP tại Afghanistan, Balkh, Mazar-i-Sharif

Afghanistan, Balkh, Mazar-i-Sharif, GPS: 36.705,67.2315

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: giặt là Pick-UP tại địa chỉ: Afghanistan, Balkh, Mazar-i-Sharif / 17391 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến giặt là Pick-UP hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục kinh doanh ví dụ như các thư mục địa điểm này: rửa xe, văn phòng luật sư, phụ tùng ô tô, văn phòng công ty, sửa lốp, cửa hàng ô tô, cửa hàng mắt kính, giặt khô or cửa hàng tóc\

Objects nearby

Afghanistan, Balkh, Mazar-i-Sharif