Cửa hàng giặt Posh Wash Laundrette tại Úc, Victoria, Melbourne

Úc, Victoria, Melbourne, GPS: -37.7891,144.9891

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: giặt là Posh Wash Laundrette tại địa chỉ: Úc, Victoria, Melbourne / 18016 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến giặt là Posh Wash Laundrette hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục kinh doanh ví dụ như các thư mục địa điểm này: phụ tùng ô tô, rửa xe, giặt khô, cửa hàng tóc, cửa hàng ô tô, văn phòng luật sư, văn phòng công ty, sửa lốp or cửa hàng mắt kính\

Địa điểm lân cận

Úc, Victoria, Melbourne, Elgin Street, 63

Điện thoại: +61 4 88847627

Website: http://www.soap-bar.com.au

Giờ mở cửa: Mo-Su 07:00-23:00

Úc, Victoria, Melbourne, Rathdowne Street, 312

Úc, Victoria, Melbourne, Nicholson Street, 483

Giờ mở cửa: Mo-Su 7:00-22:00

Úc, Victoria, Melbourne, Brunswick Street, 153

Điện thoại: +61394156944

Giờ mở cửa: Mo-Su 6:30-21:30

Úc, Victoria, Melbourne, Johnston Street, 165

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Su 7:00-22:00

Úc, Victoria, Melbourne, Johnston Street, 237

Giờ mở cửa: Mo-Su 7:00-21:30