Trường cao đẳng Bahir Dar University, BiT tại Ethiopia, Amhara, Bahir Dar

Ethiopia, Amhara, Bahir Dar, GPS: 11.5978,37.3955

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Bahir Dar University, BiT tại địa chỉ: Ethiopia, Amhara, Bahir Dar / 49351 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Bahir Dar University, BiT hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: mẫu giáo, trường đại học or trường học\

Địa điểm lân cận

Ethiopia, Amhara, Bahir Dar

Ethiopia, Amhara, Bahir Dar

Ethiopia, Amhara, Debre Tabor

Điện thoại: 0584412552

Ethiopia, Amhara, Debre Tabor

Ethiopia, Amhara, Bahir Dar