Trường cao đẳng Daxle Zankoy Polytechnice Slemani - Chwarchra tại Iraq, Sulaymaniyah

Iraq, Sulaymaniyah, GPS: 35.5426,45.3964

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Daxle Zankoy Polytechnice Slemani - Chwarchra tại địa chỉ: Iraq, Sulaymaniyah / 49351 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Daxle Zankoy Polytechnice Slemani - Chwarchra hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: mẫu giáo, trường đại học or trường học\

Địa điểm lân cận

Iraq, Sulaymaniyah

Iraq, Sulaymaniyah

Iraq, Sulaymaniyah

Iraq, Sulaymaniyah

Iraq, Sulaymaniyah

Iraq, Sulaymaniyah

Điện thoại: 07714623092