Trường cao đẳng Colegio Nacional Juan Manuel Calero tại Bolivia, Calle La Paz, 1005

Bolivia, Calle La Paz, 1005, GPS: -19.5873,-65.7511

Điện thoại: +59126222317

Hỗ trợ xe lăn: No

Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Colegio Nacional Juan Manuel Calero

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Colegio Nacional Juan Manuel Calero tại địa chỉ: Bolivia, Calle La Paz, 1005 / 49351 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Colegio Nacional Juan Manuel Calero hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, trường đại học or mẫu giáo\

Địa điểm lân cận

Bolivia, Avenida Villazón, 281

Điện thoại: +59126223242

Hỗ trợ xe lăn: No

Bolivia, Potosí, Molenstraat, 256

Điện thoại: +59126230495, +59126228527