Trường cao đẳng Colegiul Național Alexandru Dimitrie Ghica tại Romania, Teleorman, Alexandria

Romania, Teleorman, Alexandria, GPS: 43.9752,25.3247

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Colegiul Național Alexandru Dimitrie Ghica tại địa chỉ: Romania, Teleorman, Alexandria / 49351 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Colegiul Național Alexandru Dimitrie Ghica hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, trường đại học or mẫu giáo\

Địa điểm lân cận

Bulgaria, Северен-централен район за планиране, Ruse, Stjepana Radica, №105А

Romania, Teleorman, Rosiori de Vede, Bulevardul Republicii, 11

Bulgaria, Северен-централен район за планиране, Ruse

Romania, Teleorman, Rosiori de Vede, Via Napo Torriani, 11

Romania, Teleorman, Rosiori de Vede