Trường cao đẳng Colegiul Național "Mihai Eminescu" tại Romania, Constanza, Constanța, Strada Traian, 19

Romania, Constanza, Constanța, Strada Traian, 19, GPS: 44.1747,28.6554

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Colegiul Național "Mihai Eminescu" tại địa chỉ: Romania, Constanza, Constanța, Strada Traian, 19 / 49351 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Colegiul Național "Mihai Eminescu" hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: mẫu giáo, trường đại học or trường học\

Địa điểm lân cận

Romania, Constanza, Constanța, Strada Traian, 55

Romania, Constanza, Constanța, Strada Lebedei, 1

Romania, Constanza, Constanța, Strada Decebal, 15

Website: http://www.colegiulcarol.ro/

Romania, Constanza, Constanța, Strada Stefan cel Mare, 6

Romania, Constanza, Constanța, Strada Rascoala din 1907, 42

Romania, Constanza, Constanța, Strada Sublocotenent Basarab, 2