Trường cao đẳng Computational Science Program tại Ethiopia, Addis Ababa, Queen Elizabeth Street, 710

Ethiopia, Addis Ababa, Queen Elizabeth Street, 710, GPS: 9.0341,38.7664

Điện thoại: +251116551915

Wi-Fi: yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Computational Science Program tại địa chỉ: Ethiopia, Addis Ababa, Queen Elizabeth Street, 710 / 49351 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Computational Science Program hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: mẫu giáo, trường đại học or trường học\

Địa điểm lân cận

Ethiopia, Addis Ababa

Ethiopia, Addis Ababa

Điện thoại: +251115505998

Ethiopia, Addis Ababa

Điện thoại: +251 (0) 11 111 32 85

Ethiopia, Addis Ababa

Ethiopia, Addis Ababa

Điện thoại: 011-6-54-10-15

Website: http://www.Microlinkcollege.com

Giờ mở cửa: Mo-Sa 00:00-24:00