Trường cao đẳng Croatia

58 đối tượng
bộ lọc

Croatia, Split

Croatia, Zagreb, Trg Republike Hrvatske, 5

Website: http://www.adu.unizg.hr/

Croatia, Rijeka, Radmile Matejcic, 3

Website: http://www.gradri.uniri.hr/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Croatia, Zagreb, Avenija Gojka Suska, 1

Điện thoại: 01/2426-311

Website: http://stari.mup.hr/

Croatia, Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika, 4

Website: http://vtsbj.hr

Nếu bạn đang tìm kiếm một tổ chức giáo dục chuyên ngành ở tại Croatia, danh mục của chúng tôi chính là nguồn thông tin tốt nhất có thể giúp bạn chọn một trường cao đẳng phù hợp.\