Trường cao đẳng trong thị trấn Kremenets, Ukraina

4 đối tượng
bộ lọc

Ukraina, Ternopil (tỉnh), Kremenets, Gehrenstrasse, 8

Điện thoại: +380354624880

Website: http://tnkk.at.ua/

Ukraina, Ternopil (tỉnh), Kremenets, Chernikhivs'kogo vulitsia, 8

Điện thoại: +380354624880

Website: http://tnkk.at.ua/

Nếu bạn đang tìm kiếm một tổ chức giáo dục chuyên ngành ở tại Kremenets (Ternopil (tỉnh)), Ukraina, danh mục của chúng tôi chính là nguồn thông tin tốt nhất có thể giúp bạn chọn một trường cao đẳng phù hợp.\