Trường cao đẳng Escuela Técnica de Salud tại Bolivia, Cochabamba, Avenida Aniceto Arce, 440

Bolivia, Cochabamba, Avenida Aniceto Arce, 440, GPS: -17.3863,-66.147

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Escuela Técnica de Salud tại địa chỉ: Bolivia, Cochabamba, Avenida Aniceto Arce, 440 / 49351 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Escuela Técnica de Salud hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: mẫu giáo, trường đại học or trường học\

Địa điểm lân cận

Bolivia, Cochabamba

Bolivia, Cochabamba

Giờ mở cửa: Mo-Fr 14:30-17:30

Bolivia, Cochabamba, Calle Sucre, 933

Website: http://www.tecba.edu.bo/

Bolivia, Cochabamba, Audenhovenlaan, 440

Bolivia, Cochabamba