Trường cao đẳng Grup Școlar ,,Tudor Tănăsescu" tại Romania, Timiș, Timișoara

Romania, Timiș, Timișoara, GPS: 45.7672,21.2576

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Grup Școlar,,Tudor Tănăsescu" tại địa chỉ: Romania, Timiș, Timișoara / 49351 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Grup Școlar,,Tudor Tănăsescu" hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: mẫu giáo, trường đại học or trường học\

Địa điểm lân cận

Romania, Timiș, Sânnicolau Mare

Romania, Caraș-Severin, Bocșa

Romania, Caraș-Severin, Bocșa, Strada Tata Oancea, 4

Romania, Caraș-Severin, Reșița

Romania, Timiș, Timișoara