Trường cao đẳng Hibret Machin Tools Enginering Complex tại Ethiopia, Addis Ababa

Ethiopia, Addis Ababa, GPS: 9.0065,38.742

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Hibret Machin Tools Enginering Complex tại địa chỉ: Ethiopia, Addis Ababa / 49351 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Hibret Machin Tools Enginering Complex hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: mẫu giáo, trường đại học or trường học\

Địa điểm lân cận

Ethiopia, Addis Ababa

Ethiopia, Addis Ababa

Ethiopia, Addis Ababa

Điện thoại: +251115505998

Ethiopia, Addis Ababa

Ethiopia, Addis Ababa