Trường cao đẳng Hussein Alrubaie tại Iraq, Baghdad, Bagdad

Iraq, Baghdad, Bagdad, GPS: 33.3995,44.394

Điện thoại: 07709213591

Website: https://m.facebook.com/

Giờ mở cửa: 24/7

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Hussein Alrubaie tại địa chỉ: Iraq, Baghdad, Bagdad / 49351 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Hussein Alrubaie hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: mẫu giáo, trường đại học or trường học\

Địa điểm lân cận

Iraq, Baghdad, Bagdad

Iraq, Baghdad, Bagdad

Iraq, Baghdad, Bagdad

Giờ mở cửa: Su-Th 07:00-17:30