Trường cao đẳng IAT Hurlingham Campus tại Kenya, Nairobi, Argwings Kodhek Road, 1st Floor, Studio House, Opposite Chaka Place,

Kenya, Nairobi, Argwings Kodhek Road, 1st Floor, Studio House, Opposite Chaka Place,, GPS: -1.2932,36.7911

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học IAT Hurlingham Campus tại địa chỉ: Kenya, Nairobi, Argwings Kodhek Road, 1st Floor, Studio House, Opposite Chaka Place, / 49351 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học IAT Hurlingham Campus hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: mẫu giáo, trường học or trường đại học\

Địa điểm lân cận