Trường cao đẳng ICEPAL tại Bolivia, Cochabamba, Avenida Heroinas, 316

Bolivia, Cochabamba, Avenida Heroinas, 316, GPS: -17.3928,-66.1612

Điện thoại: +591 44589409

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học ICEPAL tại địa chỉ: Bolivia, Cochabamba, Avenida Heroinas, 316 / 49351 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học ICEPAL hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: mẫu giáo, trường đại học or trường học\

Địa điểm lân cận

Bolivia, Cochabamba, Calle General Acha, 607

Bolivia, Cochabamba

Bolivia, Cochabamba, Calle Avaroa, 142

Điện thoại: +591 4 4581736

Website: http://www.ceta.edu.bo/