Trường cao đẳng Infocal Potosi tại Bolivia

Bolivia, GPS: -19.5893,-65.7491

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Infocal Potosi tại địa chỉ: Bolivia / 49351 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Infocal Potosi hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: mẫu giáo, trường đại học or trường học\

Địa điểm lân cận

Bolivia, Avenida Villazón, 281

Điện thoại: +59126223242

Hỗ trợ xe lăn: No

Bolivia, Calle La Paz, 1005

Điện thoại: +59126222317

Hỗ trợ xe lăn: No

Bolivia, Potosí, Molenstraat, 256

Điện thoại: +59126230495, +59126228527