Trường cao đẳng Instituto Técnico Bautista tại Bolivia, Cochabamba

Bolivia, Cochabamba, GPS: -17.3902,-66.1413

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Instituto Técnico Bautista tại địa chỉ: Bolivia, Cochabamba / 49351 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Instituto Técnico Bautista hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, trường đại học or mẫu giáo\

Địa điểm lân cận

Bolivia, Cochabamba, Avenida Aniceto Arce, 440

Bolivia, Cochabamba

Giờ mở cửa: Mo-Fr 14:30-17:30

Bolivia, Cochabamba

Bolivia, Cochabamba, Audenhovenlaan, 440

Bolivia, Cochabamba