Trường cao đẳng Instituto Técnico Boliviano Canadiense "El Paso" tại Bolivia, Cochabamba, El Paso

Bolivia, Cochabamba, El Paso, GPS: -17.3495,-66.2567

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Instituto Técnico Boliviano Canadiense "El Paso" tại địa chỉ: Bolivia, Cochabamba, El Paso / 49351 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Instituto Técnico Boliviano Canadiense "El Paso" hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: mẫu giáo, trường học or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Bolivia, Cochabamba, Quillacollo

Điện thoại: +591 4 4390361

Bolivia, Cochabamba, Đô Thị Tự Trị Tiquipaya

Bolivia, Cochabamba, Quillacollo

Bolivia, Cochabamba, Colcapirhua